Szabad szemmel nem látjuk őket, mégis tudjuk, hogy ott vannak a talajban. A növények egészséges fejlődése elképzelhetetlen nélkülük. A gazdálkodók talán legfontosabb szövetségesei, a talajélet megalapozói. Ők a Trichoderma gombák.

Szerepük egyre jobban felértékelődik, hiszen ígéretes megoldást jelentenek a kórokozók elleni biológiai védelemben és növényeink táplálásában. A tavaszi vetések előtt fontos áttekintenünk, hogy miért érdemes őket alkalmazni és segítségül hívni.

  • Ismerd meg őket

A Trichoderma gombák a tömlősgomba-nemzetség tagjai. Ezek a parányi lények megfelelő táptalajon nevelve, zöld színű telepeket képeznek. A talajban, képesek elhalt növényi maradványok hasznosításából fedezni a tápanyagszükségletüket. Ezért is bizonyulnak az egyik leghatékonyabb szárbontó mikroorganizmusnak.  A növények gyökerének közvetlen közelében elképesztően gyors növekedésre, hosszan elágazó fonalaik révén pedig hatékony terjedésre képesek. Ezeknek a hosszan kialakuló fonalaknak, más szóval hifáknak köszönhetően sokkal nagyobb területről képes a növény a tápanyagokat felvenni. Az alábbi képen jól láthatóak a kialakult gombafonalak a növény gyökérzete körül.

  • Trichodermák a tavaszi vetések védelmében

A Trichoderma nemzetség tagjai sokszor merülnek fel növénykórokozó gombákkal szembeni antagonizmusuk, illetve biokontroll hatásuk kapcsán. Antagonizmus alatt élőlények között fennálló és időlegesen, vagy állandóan megnyilvánuló ellenhatást értünk, amely lehet egyirányú, vagy kölcsönös. Biokontroll hatás alatt pedig azt értjük, amikor ezekkel a kedvező biológiai folyamatokkal ellenhatást gyakorolhatunk a növényi kórokozókkal szemben.

A Trichoderma gombák biokontroll hatásának alapjául, a növénykórokozó gombákkal történő hatékony versengésre való képesség szolgál. A Trichoderma fajok igen nagy egyedszámot képesek elérni és kiemelt hatékonyság jellemzi őket a tápanyagokért (szerves vegyületekért, mikroelemekért) zajló versenyben.

Éppen ezért a Trichodermák képesek kiszorítani számos növénykórokozó gombát a gyökérzónából.

A Trichoderma fajok biokontroll képességéhez tartozik ezen kívül a különböző gombaellenes vegyületek termelése, melyek gátolják, vagy elpusztítják a növénykórokozó gombákat. A Trichodermák képesek felismerni a különböző kórokozó gombák fonalait, azokra rátekeredni, a megtámadott gomba sejtfalát feloldani, annak beltartalmát tápanyagként hasznosítani.

Ezt a biokontroll képességet többek között olyan növénykórokozók elleni harcra tudjuk bevetni, mint az Alternaria, Armillaria, Botrytis, Fusarium, Monilia, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Macrophomina,Sclerotinia és Verticillium fajok.

Fontos szempont, hogy amíg a kórokozók képesek a növényvédőszer hatóanyagokkal szemben rezisztenciát kifejteni, addig a Trichoderma gombák biokontroll hatása ellen nem képesek. Továbbá szintén nem elhanyagolandó tény, hogy a fent vázolt biokontroll hatás,  szermaradvány mentes védekezést tesz lehetővé.

  • Trichoderma a foszfor-futár

A biokontroll hatás mellett a Trichodermák közvetlenül is képesek serkenteni a haszonnövények növekedését, mely egyrészt növényi hormon vegyületek termelése, másrészt a tápanyagok -elsősorban foszfor– növény számára hozzáférhetővé tétele révén valósul meg. A növények számára a csírázás és a fejlettség korai szakaszában különösen fontos a talajban lévő foszfor hasznosítása, hiszen a tápelem a gyökérfejlődés szempontjából elengedhetetlen.

  • A Trichoderma gombák lehetséges alkalmazása kapcsán felmerül a kérdés, hogy vajon melyik faj a leghatékonyabb, melyik felel meg leginkább az alábbi elvárásoknak?

Legyen képes gyors növekedésre és intenzív szaporodásra. Kiemelkedő biokontroll képességekkel rendelkezzen a kórokozó gombák ellen, hatékonyan bontsa a szármaradványokat. Alkalmas legyen az integrált növényvédelemben való felhasználásban is, továbbá a növényi növekedés serkentésére és számos kórokozóval szembeni rezisztencia kiváltására is.

Egyetlen ilyen Trichoderma nagy valószínűséggel nincsen. De több, egymást kiegészítő hatású Trichoderma törzs együttes alkalmazásával képesek lehetünk a fenti elvárásoknak hatékonyan megfelelni.

  • Kell egy jó csapat

A Trichodermák ráadásul nem csak egymással, hanem pl. olyan baktériumokkal és gombákkal is kombinálhatók egy-egy készítményben, melyek nitrogénkötésre (pl. Azotobacter fajok), vagy antibiotikum termelésre (Streptomyces sugárgomba fajok) képesek. Ezáltal olyan mikrobaközösségeket (konzorciumokat) juttathatunk a talajba, melyekben az egyes komponensek kedvező tulajdonságai kiegészítik, sőt erősítik is egymást.

Erre a hatékony mikrobiális közösségre jó példa az SZTE Mikrobiológiai Tanszékének és a szegedi székhelyű BioeGO Kft-nek a közös fejlesztése révén létrejött BioeGO mikrobiológiai készítmény. Jól ötvözi a Trichoderma asperellum és a Trichoderma harzianum törzsek kiemelkedő képességeit a velük együttműködő baktériumokéval és sugárgombákéval.

Ne feledd, a vetések sorsa a talajban dől el. Nem mindegy, hogy milyen résztvevők határozzák meg a talajban a növényeid termőképességét.

Alapozzuk meg együtt a tavaszi vetések sikerét a Trichoderma gombák segítségével!